Информация

Регистър осъдени общопрактикуващи и лекари специалисти - изберете град
Провери общопрактикуващ леакр или лекар специалист преди да се възползваш от услугите или обслужването! Регистър с осъдителни решения на база реално подадени жалби и сигнали до Прокуратура и други държавни институции или заведени дела.

Подай сигнал ако сте пострадали в следствие на небрежна лекарска грешка или са нарушени правата ви!