Информация

Провери некоректни работодатели в сектор - Търговия

Регистрирани работодатели със съдебни решения за нарушаване на трудово правните отношения.


Бургас

Регистър търговски фирми

Болеро ЕООД / осъдена за неизплатено трудово възнаграждение/сумата от 150.78 лв. Виж подробности