Информация

Некоректни работодатели - транспортни фирми с присъди

Image

Юнион Ивкони ООД / ЕИК 121444454
- осъдена да изплати неизплатено обезщетение за неползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ

Фирмата е осъдена да изплати неизплатено обезщетение по чл. 224 от КТ за неползван платен годишен отпуск от 5 дни за 2009г., ведно със законната лихва, сумата в размер на 50,97 леваРаботодателят не е изплатил полагащото се обезщетение. Виж съдебно решение от гражданско дело дело № 220 по описа за 2010 година - свали файл