Информация

Некоректни работодатели - транспортни фирми

Image

Юнион Ивкони ООД / ЕИК 121444454
- осъдена да изплати неизплатено трудово възнаграждение и обезщетение по чл. 221 КТ

Фирмата е осъдена да изплати неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. юли 2010г.- м. март 2011г. сумата в размер на 1 730 лв., както и дължими суми за ваучери за храна за периода м. август 2010г.- м. март 2011г. в общ нетен размер от 1 494 лв. на служител изпълняващ длъжността „служител издаване на пътни билети” с месторабота - офис Казанлък. Работодателят не е изплащал в пълен размер трудовите възнаграждения, като останал да дължи с отсрочка, разпределени по месеци и години. Виж съдебно решение от гражданско дело дело № 928 по описа за 2011 година - свали файл