Информация

Некоректни работодатели - транспортни фирми

Image

Юнион Ивкони ООД / ЕИК 121444454
- осъдена да изплати неизплатено обезщетение по незаконосъобразно уволнение

Фирмата е осъдена да изплати неизплатено обезщетение за незаконосъобразно освобождаване от длъжност. 900 лв. на служител изпълняващ длъжността „ДИСПЕЧЕР в отдел Експлоатация към клон Плевен. Служителят твърди,че е било спряно изплащането на заплатата,впоследствие е бил извикан от работодателя,за да подпише Заповед,съдържаща допълнително споразумение за преназначаването му на друга длъжност-помощен персонал-куриер,с по-ниско заплащане.Служителят е подписал споразумението,тъй като нямал друг изход и се явил на работа,но веднага на другия ден му е била поднесена за подпис заповед за уволнение на осн.чл.71,ал.1 от КТ.Ищецът отказал да подпише същата заповед,но работодателя оформил с подписи на свидетели и валидирал връчването,отстранил от работа. Виж съдебно решение от гражданско дело дело № 2009 по описа за 2010 година - свали файл