Информация

Регистър осъдени адвокати с лоша репутация

Image

адвокат Цветанка Павлова Бояджиева гр. София

Осъдена дисциплинарно от САК за системна небрежност и невежество при изпълнение на професионални задължения.


Адвокат Цветанка Павлова Бояджиева гр. София е осъдена от САК за това, че е нарушил чл. 132 , ал.1, т.2, т.3, т.6,т.10 от закона за адвокатуарата - "пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента" "системна небрежност или очевидно невежество при изпълнение на професионалните задължения"; "уронване на престижа и достойнството на професията и нарушаване на етика и морала Виж съдебно решение от ДД № 249 / 2014 -
свали файл

Към адвокат Цветанка Павлова Бояджиева е образувана преписка № 29 002/2014 г. по описа на Районна прокуратура гр. София. По подаден сигнал от измаменият клиент на адвокатката Цветанка Бояджиева.