Информация

Регистър некоректни търговци - изберете сектор
Провери ТЪРГОВЕЦ преди да се възползваш от услугите му или закупиш стока! Регистър с некоректни търговци на база реално подадени жалби и сигнали до Комисия за защита на потребителите, НАП, НОИ, Прокуратура и други държавни институции.

Регистрирай некоректен търговец