Информация

Некоректни търговци - бтк/ виваком

Image

Виваком Стара Загора - осъден да изплати сума за заплатен повреден мобилен телефон

Виваком „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, е осъдена да изплати сумата от 237,60 лв. на ищеца при отказана рекламация на повреден заплатен чисто нов мобилен телефон GSM LG OPTIMUS L3 DUAL закупен на лизинг. Виж съдебно решение от гражданско дело № 4799 по описа за 2014 година - свали файл


Съгласно разпоредбата на чл.122 ЗЗП, потребителят имал право на предяви рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са били открити несъответствия с договора за продажба. В тези случаи потребителят разполагал с правата по чл.124 ЗЗП, като при предявяване на рекламацията на стока същият можел да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл.113 и чл.114 ЗЗП. Макар, че проблемът датирал от по-рано, ищецът за пръв път рекламирал по реда на чл.112 от ЗЗП, пред магазина на търговеца и съгласно указанията в гаранционната карта пред лизингодателя телефонния апарат на 22.04.2013 г. Поръчката била приета със сервизна поръчка № 261582/22 април 2013 г. Описанието на повредата според клиента била следната: Телефонът отхвърля и двете сим карти.

Телефонът се използва с карти на Виваком, които са поставяни в други телефони, където са активни и работят, поставени обаче в двусимовия апарат те са неактивни и не може да се говори от тях - отхвърлени са. В графа „Допълнителни изисквания или забележки” от магазина било описано: Добро състояние има много леки драскотини от употреба. На 08.05.2013 г. била удовлетворена рекламацията при извършен ремонт, описан като отремонтиран - преинсталиран софтуер. В документа била отразена странна дата на ремонта, а именно - 05.03.2012 г. При непрекъсната повторяемост на същия проблем ищецът извършил втора техническа рекламация със сервизна карта след ремонт към сервизна поръчка №: 274573/20 юли 2013. Описанието на повредата според клиента била: „Телефонът отхвърля и двете сим карти. Телефонът се използва с карти на виваком, които са поставени в други телефони, където са активни и работят, поставени обаче в двусимовия, те са неактивни и не може да се говори от тях -отхвърлени са. Телефонът е за втори път на сервиз.” В „Допълнителни изисквания или забележки от магазина” било записано:” Телефонът е в добро състояние, няма драскотини по дисплея и задния капак. Забележки от сервиза: наличие на надрасквания по устройството”. Датата на ремонта, който следвало да е бил извършен била 07.08.2013 г.

Описан бил следният ремонт: „Сменена основна платка, нов сериен №: 355658054674359. Вложени части няма. На 10.08.2013 г. е удовлетворена рекламацията.” Описаните по-горе дефекти продължили и след този ремонт. Ищецът отново занесъл в магазин устройството, но оттам му отговорили „че не може през месец да го ремонтират". Наложило се да ползва процедурата на чл.182 и сл. от ЗЗП и подал заявление вх.№ Р-01-297/10.09.2013 г. на РД - Русе към КЗП. В резултат от това било назначено заседание на помирителна комисия, обективирано в Протокол от 11.10.2013 г. по пом.производство № 73/2013 г. Търговецът по това производство не се явил и то било прекратено.Сезирал КЗП, че в случай на неудовлетвореност желаел разваляне на договора. В Заявлението заявил желание за „замяна на апарата с нов, друга марка и от по-висок ценови клас".

В Уведомителното си писмо Изх.№ Р- 01 - 297/21.08.2013г. по повод първоначалната жалба на ищеца до РД на КЗП – Русе, той получил отговор със следния съвет: „За пълнота ще добавим, че можете да поискате и обезщетение за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди. Важно е да се поясни, че единствения орган, който има право да реши спора със сила на присъдено нещо е съда. Единствено и само той може да задължи другата страна да изпълни задължение и/или да плати обезщетение."
Виж съдебно решение от гражданско дело № 4799 по описа за 2014 година - свали файл

Ако и вие сте ощетен от страна на Виваком се свържете с нас