База данни за откраднати мобилни телефони на територията на България.

Всеки собственик на мобилен телефон който е бил откраднат може да докладва в нашaта база данни безплатно. Защо е полезно да го направите от една страна всеки потенциален купувач на един употребяван телефон може да провери предварително въпросният мобилен телефон обявен ли е за откраднат. Това дава възможност при проверка от кпувача / разглеждащ известни интернет страници за публикуване на обяви , заложни къщи/ да засече по сериен номер на производство и индетификационен номер на апарат (IMEI) да осъществи директен контакт или уведоми полиция при направената справка в база данни за откраднат мобилен телефон в registarbg.com


Как можете да регистрирате вашият мобилен телефон в базата данни в случай на противозаконно отнемане или в случай на изгубване?


Попълнете формата тук за публикуване в регистър - откраднати мобилни телефони или ни пишете на електронната ни поща.


Задължително посочете:

Сериен номер на телефонен апарат

Индетификационен номер (IMEI)

Вашият е-мейл адрес или телефон за контакти. Други данни(като марка, модел, цвят..) могат да бъдат въведени допълнително за да се направи по-лесна идентификация.


Възможно ли е да бъде премахнат запис от базата данни ?

Можете да премахнете вашия запис от базата данни по всяко време ( например, защото е установен, че е открит ). Пишете ни на info@registarbg.com за да ни информирате че желаете да бъде свален вашият запис, като укажете идентификатор на мобилен телефон ( IMEI ) или сериен номер и имейлът от който за пръв път ни писахте или телефон за контакти използван за регистрацията, за да изтриете записа (заедно с всички асоциирани данни. Имаме нужда от адреса на електронната поща за да гарантира, че няма неоторизирани лица са премахване на записи.


Условия за ползване и защита на личните данни.

База данни откраднати мобилни телефони е създадена в полза на обществото с цел по-бързо и лесно разкриване на всеки противозаконно отнет мобилен апарат на територията на България. Всеки подаден сигнал на електронната ни поща включва регистрация, изтриване и търсене на записи. Съхранените данни (особено при условие, адрес на електронна поща ) се показва само в рамките на заявки за търсене за тази конкретна идентификация на мобилен апарат ( IMEI ). Тези данни не се предоставя на трети лица (например за рекламни цели). По същия начин ние не използваме посоченият имейл адрес за изпращане на каквито и да било рекламни електронни писма (спам) за вас. Тъй като тази регистрация е безплатна, но е възможно да бъдат отправени статистически въпроси с цел подобряване и развитието на registarbg.com

Обявяването на награда за разкриването на вашият мобилен телефон увеличава шасновете, както за вас така и да привлечете вниманието на много собственици на заложни къщи, случайни посетители на интернет сайтове за продажба на телефони втора ръка и други готови да ви помогнат.